นัมเบอร์ วัน

บริการสื่อโฆษณา จัดงานอีเวนท์ และประชุม

NUMBERONE MEDIA 333/38-12

numberonemedia.thailand@gmail.com

053-854 280, 081 - 681 5105

NUMBER ONE MEDIA

สร้างสรรค์สื่อ สู่คุณ

สร้างประสบการณ์ จัดกิจกรรม งาน Event ทั่วประเทศ

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2563

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563

All rights reserved © Numberonemedia